ROZ sommatie woonruimte (2017)

U verhuurt woonruimte aan een huurder, maar de huurder betaalt niet. Daarom wilt u een sommatie aan de huurder opsturen. Maakt u gebruik van een ROZ huurovereenkomst woonruimte in de zin van artikel 7:233 BW? Dan kunt u op basis van onze voorbeeld sommatie een ROZ sommatie woonruimte genereren! Onze voorbeeldsommatie is opgesteld door juristen van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten van de sectie vastgoedrecht. Hierdoor weet u zeker dat u een correct juridisch document overlegt. Bovendien gelden sinds de zomer van 2017 nieuwe voorwaarden omtrent de hoogte van de te vorderen boete. Deze voorwaarden hebben wij uiteraard in deze sommatie meegenomen!

Waarom AKdoc?

De voorbeeldsommatie woonruimte van AKdoc is helemaal naar uw eigen wensen samen te stellen. U hoeft alleen nog maar de contact- en betaalgegevens in te voeren. Wij raden u aan om het ROZ huurcontract woonruimte tijdens het invullen van deze gegevens bij de hand te houden. Zo kunt u alle benodigde gegevens direct terugzoeken.

Loopt u tijdens het invullen van de sommatie woonruimte tegen zaken aan? Neem dan contact op met Dimitri Kochx. U vindt zijn contactgegevens bij het invulveld voor de sommatie.

Ga verder

Wat is de ROZ-sommatie voor woonruimte?

Een ROZ-sommatie, is een sommatie waarin diverse bepalingen geïntegreerd zijn uit het standaardcontract van de Raad voor Onroerende Zaken. In een sommatie sommeert u uw wederpartij tot (betalings)verplichtingen uit de huurovereenkomst over te gaan. In de standaardcontracten van de ROZ staan tevens vaak boetebedingen, en de voorwaarden aangaande de opeisbare incassokosten. Deze zijn verwerkt in het document dat u hier kunt invullen en gebruiken. Deze ROZ-sommatie spitst zich toe op de woonruimte. Als u dus  een woonruimte verhuurd, u gebruikt het ROZ-contractmodel, en u wenst de huurder tot betaling of tot het nakomen van zijn verplichting te doen laten over te gaan, dan komt dit model zeker van pas.

Ga verder

In de context van huurrecht

In de praktijk probeert meestal iedere verhuurder zijn schulden te verhalen op de wanbetalende huurder, voordat hij naar de rechter stapt. Deze sommatie geeft u de mogelijkheid direct, de gegevens van uw ROZ-model in acht genomen, te sommeren.