Bezwaarschrift Gemeente

Hier stelt u eenvoudig een brief op die geldt als bezwaarschrift tegen een door de Gemeente genomen besluit. Als belanghebbende bent u in de gelegenheid dit te doen. U moet dan wel voldoen aan de criteria die hieraan verbonden zijn die voortvloeien uit de Algemene Wet Bestuursrecht, meer specifiek artikel 1:2, en jurisprudentie die hieraan gekoppeld is. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten geeft u hieronder kort een overzicht hiervan, zodat u vooraf kunt bepalen of u als belanghebbende in aanmerking komt voor het aanvechten van het besluit van het bestuursorgaan. Dit ligt niet altijd eenvoudig en zeker in een complexe casus is het aan te raden contact op te nemen met ons kantoor. Wordt u door de gemeente niet als belanghebbende aangemerkt, dan kunt u ook geen bezwaar maken.

Relevant is vooral dat uw belang:

  1. een objectief bepaalbaar belang is. Dit kort gezegd in dat het belang niet subjectief mag zijn. Het mag dus niet gaan om louter gedachten of psychische gesteldheid.
  2. een persoonlijk belang is. Kort gezegd: uw belang moet zich  voldoende onderscheiden van dat van willekeurige anderen.
  3. een eigen belang is. U kunt niet voor de belangen van een ander opkomen in deze.
  4. een rechtstreeks belang is. U moet door het besluit getroffen zijn. Er moet dus een causaal verband zijn.
  5. een actueel belang is. Het belang kan niet een toekomstig belang zijn.
  6. een feitelijk belang is. Er mag geen sprake zijn van fictie, een fictief belang.

Wanneer u deze criteria zonder problemen doorloopt, kunt u het bezwaarschrift in deze meeste gevallen gebruiken. Twijfelt u hierover? Neem dan hier (link) contact met ons op.

Ga verder