Bezwaarschrift WOZ-waarde

Hier stelt u een bezwaarschrift op tegen de waardebeschikking onroerende zaken (ROZ). U bent het niet eens met de beslissing van de gemeente omdat hiermee de WOZ gerelateerde heffingen ook hoger uitvallen.

Ga verder