Gebruikers /huurdersverklaring VvE

Hier stelt u eenvoudig een gebruikers/huurdersverklaring op die de huurder van een appartement doet instemmen met het naleven van de regels die voortvloeien uit de reglementen van de Vereniging van Eigenaren. Het gaat hierbij om regels uit het standaardreglement, het huishoudelijk reglement, en hetgeen uit artikel 5:128 BW voortvloeit.

Ga verder