Indeplaatsstelling

Met een indeplaatsstelling regelt u de overname van alle rechten en plichten van de oude huurder, door de nieuwe huurder. Hierbij kan het zowel om woonruimte als om middenstandsbedrijfsruimte en bedrijfsruimte gaan. Het is goed om te weten dat in het geval van middenstandsbedrijfsruimte en woonruimte de verhuurder akkoord moet gaan. Bij overige bedrijfsruimten is dat echter niet het geval. De huurovereenkomst kan uiteraard wel gesloten worden. De overeenkomst is dan een driepartijenovereenkomst.

Waarom AKdoc?

Wilt u kosteloos een indeplaatsstelling huurcontract opstellen, maar bent u nog op zoek naar een indeplaatsstelling voorbeeld? Dan is AKdoc de website die u zoekt! Hier vindt u namelijk een huurovereenkomst die u geheel naar uw eigen wensen kunt aanpassen. Dit gaat heel gemakkelijk door het invullen van een aantal gegevens. Vervolgens genereren wij uw persoonlijke contract voor u als pdf-bestand. Dit kunt u mailen of printen om op te sturen.

Heeft u nog vragen? Tijdens het invullen van uw gegevens ziet u de contactgegevens van een van onze juristen op de pagina staan. Schroom niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie!

Ga verder

Wat is een indeplaatsstelling?

Een indeplaatsstelling is een vorm van contractsoverneming. De ene huurder neemt het contract en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen over van de andere (vorige) huurder. Het contract blijft qua inhoud ongewijzigd. Relevant is vooral het onderscheid tussen huur voor winkelruimte volgens artikel 7:290 en artikel 7:230A van het Burgerlijk Wetboek. Bij het eerste is het belangrijk om de huurder te betrekken, deze dient akkoord te gaan met de indeplaatstelling. In het tweede geval ligt dit anders, voor de huur van zogenaamde overige bedrijfsruimte. In dat geval hoeft de verhuurder niet akkoord te zijn.

Waar bovenstaande op neerkomt is dat bij de overneming van contract bij een verhuurder van een winkelruimte de verhuurder meer beschermd wordt. Alleen wanneer ook hij akkoord is is een indeplaatsstelling juridisch geldend te maken. Het regime voor overige bedrijfsruimte is minder streng: een verhuurder van zo’n ruimte kan, maar hoeft niet, akkoord te gaan willen partijen de huurovereenkomst doen overgaan.

Ga verder

Praktisch

Stelt u dus met name vast met welke wettelijke soort bedrijfsruimte (art. 7:290 of 7:230A BW) u te maken hebt. Om een indicatie te geven: onder winkelruimte vallen bijvoorbeeld winkels en restaurants, campings en hotels. Grofweg vallen de meeste MKB-ruimtes onder deze wettelijke regeling, ruimten waar de dienstverlening direct ook plaatsvindt. Alles wat hier niet onder valt valt onder overige bedrijfsruimte, ook wel kantoorruimte genoemd. Denk hierbij aan kantoorruimte voor grote dienstverleners als banken, advocatenkantoren, maar ook fabrieken en pakhuizen. Weet u welke soort ruimte in uw geval van toepassing is, dan kunt u ook op de correcte manier een indeplaatsstelling opstellen. In het formulier wordt u hierbij begeleid.

Gebruikt u een indeplaatsstelling, hecht u dan altijd de huurovereenkomst in kwestie bij uw documentatie aan. Wenst u specifieke bepalingen nog expliciet op te nemen, te benadrukken of te behandelen in de indeplaatsstelling zelf, neem dan contact op met een van onze medewerkers. Indien u namelijk een complexere overeenkomst wenst, is dit niet meer te regelen via een standaard indeplaatsstelling. U vindt de contactgegevens van de sectie Vastgoedrecht van Asselbergs en Klinkhamer op de volgende pagina.

Stelt u dus met name vast met welke wettelijke soort bedrijfsruimte (art. 7:290 of 7:230A BW) u te maken hebt.