Reguliere aanmaning (14 dagen brief)

Deze aanmaning verstuurt u gewoonlijk indien de consument die gehouden is u te betalen aan zijn oorspronkelijke termijn niet heeft voldaan. U zet tevens de juridische consequenties van herhaaldelijk niet betalen op een rij.

Ga verder

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een relatief ferme verklaring die een schuldenaar binnen de overeenkomst probeert te bewegen tot nakoming van die overeenkomst. De verklaring is meestal schriftelijk. Gewoonlijk staat in een aanmaning het verzoek nog openstaande facturen te betalen. Meestal is een aanmaning daardoor een gewoon betalingsverzoek. Dat betekent dat de juridische consequenties voor de schuldenaar minimaal zijn, zolang binnen de in de aanmaning gegeven termijn wél wordt betaald. Toch is het versturen voor de schuldeiser vaak relevant om op de juridisch juiste manier nakoming af te dwingen. Voor het later opeisen van eventuele schadevergoedingen is vaak een ingebrekestelling nodig, en in bepaalde situaties is denkbaar dat een eerdere aanmaning aangemerkt kan worden als een ingebrekestelling.

Hoofdzakelijk echter is de aanmaning een betalingsherinnering die de schuldeiser gebruikt om betaling af te dwingen, met het oog op goede relaties met de schuldenaar. Meestal willen schuldeisers niet direct wegens onbetaald gebleven facturen hun relaties tegen zich in het harnas jagen door te dreigen met juridische consequenties. Een aanmaning sturen is dan gelegen.

Ga verder

In algemene context

Relevant voor het versturen van een reguliere aanmaning (14 dagenbrief) is dat u een termijn van 14 dagen moet hebben gesteld voordat incassokosten opeisbaar kunnen worden gemaakt.

Meestal willen schuldeisers niet direct wegens onbetaald gebleven facturen hun relaties tegen zich in het harnas jagen door te dreigen met juridische consequenties.